Dana – Slovakia


Slobodne ponúkané cez
audio, video a iné formy
vďaka Tvojmu vyváženiu cez
DANA
Spoločne udržiavame
plynutie hojnosti

Prevod z účtu v prospech príjemcu Jana Zimanová v EUR
IBAN: SK4683300000002100876869

referencia na email: modrana@modranacocreation.com