KUNDALINI: DRAČIA NEHA: Víkendový pobyt vo Vyhniach

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 25 November 2022 - 27 November 2022
6:00 pm - 5:00 pm

Categories


 

Majstrovstvo pružného a kreatívneho spolutvorenia Veku Vodnára

S kým:

Jana Ziman/Modrana Co-Creation osobne  a Larry/WillowWalker z Kanady na diaľku

v spolutvorbe kmeňa Svetlonošov (účastníkov fyzicky prítomných), gongového majstra Andreja osobne a ostatných Svetlonošov v Éteri

Kde: 

Penzión na Slnečnej stráni vo Vyhniach www.naslnecnejstrani.sk

Kedy: 

Piatok 25.11. 2022 od 18:00 do nedele 27.11. podvečer (začíname večerou v piatok a po nedeľnom obede uzatváracími procesmi ideálne vonku)

Vstupné: 

222 euro splatné pri registrácii na víkend, ktoré zahŕňa ubytovanie, stravu, náklady na realizáciu tejto akcie a zaručuje Ti fyzickú účasť v kruhu

111 euro  je doplatok vítaný po víkende  ako energetická pečať férovej výmeny za náplň seminára medzi vstupom a výstupom.

Výstupné:

Každé ráno vstávam s radosťou a teším sa na všetko čo ma v ňom postretne vo vedomí, že som súčasťou niečoho veľkolepého. Deň prežívam v hravej spontánnosti. Viem, že čokoľvek sa deje, celý Vesmír mi je naklonený a ja chcem spolutvoriť každou myšlienkou a pocitom. V tom je moja dôležitosť a hodnota. Každý deň je rozprávkovým dobrodružstvom. Večer ulíham s pocitom vďaky a hojnosti a teším sa na snový svet, kde v tvorbe zázrakov pokračujem. Už nič nie je primálo alebo priveľa.

  

Pridané možnosti: 

od 22. do 24.11. 2022 je penzión k dispozícii pre predĺženú dovolenku/predprípravu na víkend. Výmenná hodnota dohodou. 

Registrácia: 

Prihláška na modrana@modranacocreation.com 

Platby na účet Jana Zimanová   IBAN SK4683300000002100876869

 

Audio o načítaní tohto programu:

Youtube audio

Náplň víkendu:

Tí, ktorí máte priame skúsenosti s mojimi seminármi Znovuzrodenia viete, že tieto zážitky sa nedajú uchopiť slovami, ale treba ich zažiť. Tak isto ako sila Kundalini sa v nás vyjadrí svojim unikátnym spôsobom, tak je to aj s našimi kruhmi, ktoré sa energeticky tvoria spontánne, samé a načítávajú sa priamo zo Zdroja.

Zvolávam nás na ďalší z takýchto zážitkov, kde sa potenciál Majstrostva vlastnej vnútornej sily stáva citeľnou živou formou dimenzie bytia a seba ako vtelenej bytosti Svetla na tejto Planéte Zem. Nielen v prospech vnútornej expanzie a sebarozvoja, ale pre prospech všetkých, všetkého a celku našej Matičky Zemičky. Toto bude taká mini bolívijská púť, resp. VisionQuest.

Svitá na Nové  Časy a a ja nás volám, aby sme spoločne tento svit posilnili práve v najtmavšej časti roka.  Zvolávam tých, ktorí cítia, že ich poslaním života je vnášať Svetlo, Lásku, nádej a presvedčenie, že všetko čo sa deje sa deje pre ešte lepšie ako si vôbec dokážeme predstaviť. Volám sestry a bratov Svetlonošov do Vyhní, ktorých názov symbolizuje, že transformačný oheň energií Šivu a Šakti nás pretaví do presne takého stavu, v akom nás Energie Draka potrebujú.

Prečo vo Vyhniach a v Penzióne na Slnečnej stráni?

Absolvovala som tam niekoľko seminárov a teda mám priamu pozitívnu skúsenosť. Sú tam dve silové miesta: Kamenné more a Mamutí vodopád. Majú tam Tančiareň, ktorá je krásnym priestorom pre vytvorenie kruhu vnútri. Je tam pohodlné ubytovanie a dobrá vegetariánska strava. Dá sa tam vonku robiť oheň a je tam malebné hornaté prostredie. V meste je welness s liečivou vodou, v susedstve masážny salón a majiteľka penziónu spolu s personálom sú v rezonancii so Svetelnými kruhmi. Pozrite stránku: http://www.naslnecnejstrani.sk a tiež projekt Dračia záhrada:  http://www.nakonci.sk/dracia-zahrada/

Primárna sila Kundalini Adi Šakti: Dračia Energia v každom z nás sa bude radovať z nášho združenia a zo všetkého, čo tam spolu zažijeme. Ak si túto Energiu všímam a vyživujem ju, má neskutočný potenciál. Pokiaľ si v nastavení a v dostatočnom otvorení pre pretavenia svojho karbónového JA do kryštalického JA, tak Ťa táto výzva bez mihnutia oka osloví, zavolá a začlení do tohto kruhu. 

V priebehu tohto víkendu očakávaj procesy a techniky vonku v prírode aj vo vnútornom kruhu, ktoré podporujú:

 • radikálnu očistu od starých matríc, štítov a brnenia: odpustenie a prepustenie
 • nastavenie sa na priamy príjem zo Zdroja bez zbytočných šumov a premostení cez iných
 • naladenie vnútorného kompasu na smer a volanie svojho srdca
 • štedrý prístup ku všetkým súčastiam seba samej, či svetelným alebo tieňovým
 • láskyplné prijatie tejto dimenzie takej aká je a tým oslobodenie vlastnej kreativity
 • posilnenie intuície, telepatie, vizionárstva a spolupráce s Multidimenzionálnymi Energiami
 • pomenovanie a identifikácia nejasností vo svojom živote
 • zosadenie strachu z “oltára” svojho fungovania a slávnostná inaugurácia odvahy
 • “jeden za všetkých, všetci za jedného” je voľba bodhisattvov, t,j, dobrovoľníkov v službách Svetla pre Planétu Zem, ktorých poslaním “Dobrého pastiera” je priviesť všetky ovečky naspäť Domov
 • kmeňová rituálna súdržnosť, rozpoznanie sa navzájom a precítenie, že “tá druhá osoba som Ja”…vtedy príde úľava, že sa už nemusím pretvarovať, brániť a bojovať…naopak…otvoriť sa, uvoľniť sa a milovať, v čom spočíva najúčinnejšia ochrana: oslava bytia
 • zvýšenie kapacity vlastného vyžarovania a navrátenie sa do svojich komunít a domovov ako nosič Svetla, pohody a vibračnej frekvencie Lásky bez podmieňujúcej agendy
 • nastavenie sa na kvantový skok s nastávajúcim Slnovratom.

Moja úloha v tomto zoskupení nespočíva v pozícii učiteľa, gurua, terapeuta, kouča, atď. Prichádzam ako “dutá kosť” v jazyku Lakotov.  Prenos priamych skúseností z aplikácií Kundalini energie na praktický život vie radikálne zmeniť fungovanie v dennom živote. Vieš si ich prevziať ako inšpiráciu pre svoje vlastné spôsoby. Som jedna z nás a som nosič určitých darov. Jeden z nich je sila vytvárať bezpečný priestor pre procesy spojené s prebúdzaním Kundalini energie. Ďalší je v tom, že prirodzene prepájam učenia z mnohých tradícií a dimenzií Jednoty bytia a tým som poslom harmónie, ktorá je opakom súťaženia a rivality. Stav prijatia, relaxácie  a pozvoľného radostného plynutia je to, čo sa učím a cesta, po ktorej kráčam. Rada Vás na tomto kúsku cesty budem po nej sprevádzať ako nástroj Dračej Energie. Tá má nielen ohromnú silu Draka a rozmery v nekonečných dimenziách, ale dokáže byť aj veľmi prítulná, roztopašná, výživná, tvorivo materská, ustálená vo vnútornom pokoji, s vôňou Zeme, chuťou čerstvej Živej vody, dúškom sviežeho vzduchu, teplúčkom krbu domova a mágiou rozprávok ktoré sú prerozprávaním Pravdy Vekov pre nás, ktorí tak spontánne zabúdajú na úplnú jednoduchosť Bytia a radostného spôsobu žitia. 

Ideálne sa nastavme na čo najviac aktivít vonku v prírode s kundalini, pránickými, šamanskými a zemskými praktikami. Vo vnútornom kruhu Tančiarne si zase vieme hovkať, zdieľať, hodovať, oslavovať, vnoriť sa do Andrejovho gongového kúpeľa, alebo sa hrať, blázniť, tancovať, radovať…a možno aj smútiť, kvíliť, mudrovať, bubnovať, čarovať, liečiť sa a čudovať…Bubny, hrkálky a iné hudobné nástroje sú vítané. Tiež farbičky a skicáre, či iné formy kreatívneho sebavyjadrenia sa. Prírodné farby na tvár pre rituálne obrady tiež.

V rezonancii Sat Nam (Pravda/Vedomie je vo mne/Tebe a nosí moje/Tvoje meno) sa teším na spoločné spolutvorenie.

Jana Modrana/G-Bhai-K