Lightwork

The ceremonies, rituals, rites, gatherings, Circles of Light, Medicine Circles and new forms of direct communication through Light-waves.

Michaela Flow 2021

ONCE UPON A TIME is usual introduction to fairy tales. Our pilgrimage to Isla del Sol in December 2021 was just like that, once per lifetime experience, both real and unreal, far beyond our expectations or imaginations.

I can offer only my personal views, of course, with awareness that my experience includes both personal and collective psyche. Mother Nature informed us about her very active presence when at the planned time of departure there was torrential rain and she put us on halt. Ready to set off, we laid back to our beds in coziness of our dwelling and listened to waters and winds behind windows. Meanwhile, our guide and gifted shaman Xuan, paid attention to signs and omens. Few hours later we walked under the sun on rocky path across the Island, knowing nothing else, but the reality of our movement and breath. Whole Universe spoke through bird messengers, weather changes, appearances of sacred sites, inner physical, mental and emotional processes...whether my own, or of the others around me. I have a sense that the intensity of natural co-creation on the Island in combination with our intentions for this pilgrimage would be enough to create the magic, even without the Medicine. Despite, sacred presence of the Medicine within my body was surely welcomed and well received, very healing and revealing. In complete trust in our process I surrendered, even when my ego defences were jumping, kicking and screaming. High level of Creation's benevolence gradually tamed those aspects within me, which we call doubts, resistances, self-sabotage, etc

Not knowing how far, where, when and how, I fully trusted Xuan. I met many shamans and recognize Xuan as one, who was born as such...in comparison to those who were trained to become shamans in this particular lifetime. He is a beautiful medium of the Spirit in direct transmission from the Source. No wonder that "the picture" of the day presented in beginning, was "re-painted" by the Spirit into somewhat different and far more complex process. Instead of one way walk to the Sacred Rock and return by boat, there was two- way walk, day and night, with SuperNova shine, in darkness of the night, remote lightning and storm being in mercy with us, yet very present, high winds ... and final rain purification before we reached our cozy home in the village.

I entered this pilgrimage in physical condition, which can be very limiting in terms of body performance. My intention was healing of Mother Earth through my particular self- constitution (my body - her body), clearing DNA and Akasha from patterns not needed and necessary anymore in my lineage and the Collective, so we can collectively and individually move on to new forms ready and available to be manifested at this Aquarian Times. All my Ancestors walked with me, especially my 87 years old mother.

At that time not knowing consciously what was happening for her, I paced through the path walking for her, myself, my children, and All My Relations. Recalling my previous incarnations, I released horrific memories from the past and by the Sacred Rock announced, "I remember, and it is HERE and NOW. I am ready to serve this lifetime until my last breath". At that moment I had no idea what laid before

me: walking back another 10 km instead of receiving a boat ride back to the village. When Juan informed us, that the boat has left, there was just a faint sense of surprise before the following roar of determination to manifest exactly THAT, when we collectively, instead of complaints, set off to returning "camino real". That was the most magical and mysterious moment of our journey together, revealing amazing inner power and solidarity of Light-workers. Even if my body was giving up many times, other members of the group offered their arms, support and assurance. Xuan himself literally poured life into me, while holding my hand and singing songs. I did not know either, that at the very same time, back in Slovakia, my friend was creating a painting of a physical heart by single colourful dots...just like my heart beat, step by step, breath by breath, erasing karmic debts of the past.

The Dragon Power of the Sacred Rock had presented itself to me without my previous knowledge, that this site was connected to such phenomena. I could vividly communicate with the Dragon and performed my personal ritual at the site, as many others from our group did for themselves. Our Burnt Offering there, which was supposed to be a final dot of our pilgrimage, accompanied by Dragon's language channelled through Xuan, symbolic to the end and the beginning, just like a birth and death, marked a swift current of a change in our pilgrimage's destiny...as the boat left us there. I perceive it, that my offering was heard and well received: "until my last breath"... reflecting on my path back through my physical processes and challenges, how real the unreal can be, lol.

This pilgrimage was supposed to be my preparation and kind of Vision Quest before Sun and Moon Dance in Allkamari, for which I originally came to Bolivia. A few days after the pilgrimage, Spirit sent me a signal, that my mission there was fulfilled and now I am needed at my mother's side. Instead of dancing, I returned to her, which was very timely and welcomed. There was not a glimpse of regret, knowing that I was at the right place, in the right time, doing the right thing. Just like the pilgrimage itself.

With deepest gratitude and joy.

Mitakuie Oyasin, Aho, Ajajaj, Namaste, Chardi Khalla, Sacha Runa, Wahe Guru

Jana Ziman, Modrana, G-Bhai-K

BOLÍVIA 2021 – môj reset

Dlho som nevedela ako popísať prežité a zažité v Bolívii. Je tam veľa osobných, intímnych zážitkov, ktoré si ponechávam pre seba a hoci ubehli 2 mesiace, stále spracuvávam niektoré z nich.

Do Bolívie som odchádzala aj so svojim dospelým synom bez očakávania, nechala som sa unášať okolnosťami, situáciami a svojimi náladami, ktoré sa často menili. 

Už prvým vstupom v cieľovom meste La Paz - 3 500 m/nadmorskej výšky som lapala po dychu... nepredstavovala som si to tak náročné.

Keď na to spomínam, hneď prvý zážitok ma pripravoval na to, že všetko sa dá udýchať/rozdýchať – treba sa skľudniť a uzemňovať. 

Bývali sme vyššie od mesta - v Allkamari, v centre Sacha Runa (bojovník svetla) v hlinenom dome s klenbami, ktorý má 4 samostatné vchody do izieb. 

Ku každej izbe je solárium, kde sme sa cez deň vyhrievali ☺ alebo si ticho užívali klepkajúci dážď.

Prvé 2 dni som mala potiaže so závraťou a zvracaním, ktoré postupne ustáli a telo začalo prijímať zmeny. Tu pomohli homeopatiká aj dýchacie praktiky kundalini jogy, ktorými som si pomáhala – ako nás to učila naša guru kundalini jogy  Janka – Modranka.  O to väčšiu radosť som mala z jej príchodu (prišla o 2 dni neskôr), pretože nám bola nápomocná v prekladaní s domácimi a konečne sme (v našom naučenom starom vnímaní ) nastolili nejaký program. Dopriali sme si aj veľa spánku.

Na naše slovenské meditácie sme mali k dispozícii rotundu s výhľadom na stále sa slnkom meniaci sa vrch Illimani. Už pri prvých medicínach, ktoré sme absolvovali so šamanom Miguelom, som mala nové poznatky mentálne i fyzické. Tu sme všetci veľmi ocenili prítomnosť našej učiteľky Janky Ziman, ktorá trpezlivo vysvetľovala a podieľala sa na našom raste/ceste. Hoci každý pracoval na sebe sám, každý deň Janka viedla meditácie a zdieľania a zároveň sme spoločne tvorili posvätnú reťaz – viazali sme tabak so želaniami do 4-farebných vrecúšok (bolo ich 404 ks). Túto reťaz sme pri odchode odovzdali šamanom na obrad Slnka a Mesiaca, kde sa umocnili vložené želania motlidbami a tancom a rozptýlili.... do sfér.

Počas pobytu sme absolvovali aj obradné potné chyže alebo meditácie v tibetskej stupe a na vřšku s totemom Sacha Runa k vrchu Illimani. Vyhľad bol očarujúci. Všade sa rozprestierajú polia, ktoré obrábali domáci obyvatelia pôvodným spôsobom. Deti sa tmolili spoločne pri stádach s pastierkami - svojimi babkami v širokých sukniach. Aj to boli úvodné hlboké uzdravujúce procesy. 

Úplne som sa oddala prežívaniu každého dňa naplno – či už s určitými zmenami, prekážkami alebo nepohodlým, prijímala som svoje i iných rozmanité správanie.

Učila som sa zbaviť predsudkov, očakávaní a naučených správaní. Bolo mi milé všetko čo ma postretlo a užívala som si sama seba. Vyhovovala mi vegetariánska strava, ktorú pripravovali dobrovoľníci veľmi chutne. 

Medicínami z liany sme pokračovali so šamanom Juanom, ktorý nám na želanie odporučil jesť neochutenú ryžu a quinou na 10 dní. Bolo to veľmi obtiažne, ale očistu sme zahájili a po 5 dňoch nás Juan sprevádzal aj na Slnečný ostrov na jazere Titicaca, kde sme strávili ďalších 5 dní. 

Slnečný ostrov je krásne mistické miesto s pôvodným obyvateľstvom.  Avšak všade sa šľape do kopca ☺ – výstup do ubytovania, bol dosť vyčerpávajúci, i keď batožinu nám preniesli somáriky. Musím ale uznať, že to stálo za tú námahu. Vstup na ostrov strážili Bohovia, krásna flóra potešila naše oči a čerstvý potôčik utíšil náš smäd. Ubytovali sme sa a ďalší deň sme spoznávali prostredie a domácich.

Deň púte bol najťažší deň poznaní a odhodlania zvládnuť nemožné, ale zároveň najkrajší deň odhalenia svojich možností... i slabostí.

Hneď na začiatku – len sme vykročili prvé metre - mi dych nestačil a svaly sa mi roztekali, akoby nevedeli ako majú fungovať.  Ruksak, ktorý obsahoval zdroje na cestu do pohody i nepohody mi niesol statočne môj syn, aby som bola vôbec schopná kráčať. V pochopení, že tento stav vlastne nepatril mne, ale som ho musela precítiť za predkov, som sa ukľudnila a po zvažovaní šamana Juana 

( či to dám ďalej ) som odhodlane i keď slabá na tele, pokračovala. Pri prvej zastávke sme užili medicínu a telo si pomaly a postupne ucucávalo z kaktusovej výživy ☺ . Zrazu myseľ a srdce boli otvorené, hoci som kráčala akosi automaticky. 

Toľko zánikov a znovuzrodení som ešte nezažila. Každý kúsok vo mne sa obnovoval cestou pri každej zastávke, kde Juan uctieval posvätné miesto. Samozrejme najsilnejší prerod bol v cieli na Dračej skale – tam sa konali obrady osobitne a zavŕšili sa spálením ofery a odkazom Draka pre každého z nás. Tým sa pešia púť mala skončiť. 

No keď sme zistili, že dohodnutá loď odišla, nemohli sme dlhšie čakať - rozhodli sme sa vrátiť peši. Každý pokorne prijal situáciu a tak sme skráčali už v novom duchovnom šate cestou-necestou, horami, lúkami, poliami, tŕňami, výkopmi....v slnku, daždi aj v tme. V tomto pochode sme pocítili všetku tú jednotu celej skupiny, súčasť prírody a silný oporný bod v šamanovi, ktorý nás do posledného okamihu vyživoval spolu so spevmi dievčat a modliacim domácim podporovateľom.  Nachodili sme v ten deň 20 km a s obradmi to trvalo 14 hodín. Príchodom z púte o polnoci nám Slovákom skončil pôst. Vyčerpaní do poslednej bunky tela, ale očistení a šťastní, sme doslova vpadli do postelí. Na raňajky sme si s radosťou pochutnávali na šťavnatom mangu a oceňovali ďalšie zeleninové jedlá počas dňa.

Procesy poznania pokračovali. Zvikli sme si už na : Bolívijský čas... Nič nie je problém.... Veď predsa“ Život je neustála ZMENA“  Nič nie je isté –len to, čo je práve tu a teraz !  Na Slnečnom ostrove sme zostali o deň dlhšie. Odchod bol tiež zaujímavo zamotaný – čas bol posunutý o 2 hodiny neskôr, šli sme do iného prístavu a každý so svojou batožinou na chrbte. V nedeľu somáriky neboli k dispozícii. Po namáhavom zostupe po skalách s nákladom sme sa aspoň vykúpali v 13°C  posv.jazere Titicaca ☺ bolo to veľmi očistné a super uvoľňujúce.

Návratom na ďalšie 4 dni do Allkamari sa zavŕšil proces cez medicíny posledným Temazcalom ( potná chyža). 

Pred odchodom sme stihli ešte výlet na Čertovu skalu a Mesačnú krajinu a nákupy. Nasledovalo balenie batožiny a PCR test ☺ 

Pobyt v Bolívii mi ostáva v tele, mysli i v srdci ako silný zážitok, ktorý prispel k osobnostnej premene... 

Vyjadrujem vďaku šamanom Miguelovi a Juanovi, 

našej Guru Bai Khar Janke Ziman – Modrana, ktorá ma priviedla na túto cestu a trpezlivo sprevádzala v dobrom a zdanlivo zlom a

môjmu synovi Ľudovítovi, ktorý neúnavne stál pri mne, keď ma telo zradilo,

taktiež slovenským aj inonárodným súputníkom, s ktorými sme tvorili a stále tvoríme jeden celok.

Vyjadrujem vďaku Zemičke, ktorá ma uzemnila a Nebesám, ktoré ma pozdvihli.

Vyjadrujem vďaku bytostiam- pomocníkom, ktorí ma podopierali a hojili.....

Wahe Guru

Sat Nam priatelia

S láskou NESVIJA

Vodný obrad na Devíne v lesíku pri Dunaji v energiách Vodného Tigra: Rituál prepájania 22-2-2022 o druhej hodine popoludní. 

Stretli sme sa o 13:30 hod v prekvapivom počte 9 Svetlonošov, vo veľmi nestálom a búrlivom počasí, ktoré sa menilo asi každú pol hodinu. Nevedela som kam presne ideme, len som sledovala zámer, aby sme okolo druhej mohli začať. Nasledovala som vnútorný kompas, ktorý mi vnukla vízia predtým a miesto, ktoré sa nám otvorilo po krátkej chôdzi lužným lesom popri rieke predčil všetky moje očakávania: piesková planinka obkolesená stromami a z dvoch strán riekou v kruhovom tvare...absolútny ideál. K tomu ešte v závetrí a zaliate slnkom, pokiaľ vyšlo spoza mračien. Toľké dary hneď na začiatku....

Tento obrad spájania vôd jazera Titicaca v Bolívii,  jazera Vidette Lake v Kanade, vodami z Islandského ľadovca a gejzíru,  vodou Bosnianskych pyramíd, svätou vodou zo slovenského kostola z omše 2/2 na Hromnice, vodou z Mariánky, od našej svetelnej sestry z Komárna, vodami z rôznych miest v Bratislave, s vodami pri sútoku Dunaja a Moravy, bol symbolickým otvorením energetického dvojkového portálu súzvučenia.  Vítané boli všetky vody do tohto obradu vnesené...a samozrejme tie naše vnútorné vody, ktoré sme rozvibrovali technikami Kundalini jogy načítanými špecificky pre toto časopriestorové zoskupenie.

Ako symbol JEDNOTY S-TVORENIA cez magnetickú pra-pamäť vody si aj my rozpomíname ČO sme, NAČO sme sem prišli a PREČO je prijatie rozdielností v rámci nekonečných foriem prejavov Vedomia cez nás a naše vzťahy cestou Svetla a Lásky v smere: Zlatý Vek Vodnára. Plánované dve hodinky sa nám predĺžili na tri ani sme nevedeli ako. Všetci červenolíci od sviežeho februárového počasia sme sa spokojne navrátili do svojich teplých domovov vo vedomí, že sme svoj podiel vniesli do Kolektívu všetkých ostatných svetelných kruhov, ktoré sa synchrónne s našim diali na našej drahej planéte Zem. Veľmi živo sa nás týkal Festival Svetla, ktorý sa v tom istom čase dial v Modre.

Nech sú všetky bytosti požehnané dostatkom čistej a zdravej vody, nielen fyzicky, ale aj emočne, mentálne a duchovne. Vďaka Modrému Duchu vody a Vodným duchom spravujúcim naše snenie.

Wahe Guru,

Jana Modrana

Contact Jana with comments or questions

Majstrovstvo pružného a kreatívneho spolutvorenia Veku Vodnára

S kým:

Jana Ziman/Modrana Co-Creation osobne  a Larry/WillowWalker z Kanady na diaľku

v spolutvorbe kmeňa Svetlonošov (účastníkov fyzicky prítomných), gongového majstra Andreja osobne a ostatných Svetlonošov v Éteri

Kde: 

Penzión na Slnečnej stráni vo Vyhniach www.naslnecnejstrani.sk

Kedy: 

Piatok 25.11. 2022 od 18:00 do nedele 27.11. podvečer (začíname večerou v piatok a po nedeľnom obede uzatváracími procesmi ideálne vonku)

Vstupné: 

222 euro splatné pri registrácii na víkend, ktoré zahŕňa ubytovanie, stravu, náklady na realizáciu tejto akcie a zaručuje Ti fyzickú účasť v kruhu

111 euro splatné najneskôr do 24.11.2022 za náplň seminára pre fyzicky zúčastnených a tiež tých, ktorí chcú byť zahrnutí v kruhu cez internetový prenos a energeticky začlenení do obradov a rituálov v tomto kruhu

Výstupné:

Každé ráno vstávam s radosťou a teším sa na všetko čo ma v ňom postretne vo vedomí, že som súčasťou niečoho veľkolepého. Deň prežívam v hravej spontánnosti. Viem, že čokoľvek sa deje, celý Vesmír mi je naklonený a ja chcem spolutvoriť každou myšlienkou a pocitom. V tom je moja dôležitosť a hodnota. Každý deň je rozprávkovým dobrodružstvom. Večer ulíham s pocitom vďaky a hojnosti a teším sa na snový svet, kde v tvorbe zázrakov pokračujem. Už nič nie je primálo alebo priveľa.

  

Pridané možnosti: 

od 22. do 24.11. 2022 je penzión k dispozícii pre potenciálne individuálky alebo prácu v malých skupinkách alebo predĺženú dovolenku/predprípravu na víkend. Výmenná hodnota dohodou. 

Registrácia: 

Prihláška na modrana@modranacocreation.com 

Fyzická kapacita priestorov je obmedzená a preto neváhaj a konaj teraz.

Pre účasť na diaľku máš čas do 24.11.2022

Platby na účet Jana Zimanová   IBAN SK4683300000002100876869

Audio o načítaní tohto programu:

Youtube audio

Náplň víkendu:

Tí, ktorí máte priame skúsenosti s mojimi seminármi Znovuzrodenia viete, že tieto zážitky sa nedajú uchopiť slovami, ale treba ich zažiť. Tak isto ako sila Kundalini sa v nás vyjadrí svojim unikátnym spôsobom, tak je to aj s našimi kruhmi, ktoré sa energeticky tvoria spontánne, samé a načítávajú sa priamo zo Zdroja.

Zvolávam nás na ďalší z takýchto zážitkov, kde sa potenciál Majstrostva vlastnej vnútornej sily stáva citeľnou živou formou dimenzie bytia a seba ako vtelenej bytosti Svetla na tejto Planéte Zem. Nielen v prospech vnútornej expanzie a sebarozvoja, ale pre prospech všetkých, všetkého a celku našej Matičky Zemičky. Toto bude taká mini bolívijská púť, resp. VisionQuest.

Svitá na Nové  Časy a a ja nás volám, aby sme spoločne tento svit posilnili práve v najtmavšej časti roka.  Zvolávam tých, ktorí cítia, že ich poslaním života je vnášať Svetlo, Lásku, nádej a presvedčenie, že všetko čo sa deje sa deje pre ešte lepšie ako si vôbec dokážeme predstaviť. Volám sestry a bratov Svetlonošov do Vyhní, ktorých názov symbolizuje, že transformačný oheň energií Šivu a Šakti nás pretaví do presne takého stavu, v akom nás Energie Draka potrebujú.

Prečo vo Vyhniach a v Penzióne na Slnečnej stráni?

Absolvovala som tam niekoľko seminárov a teda mám priamu pozitívnu skúsenosť. Sú tam dve silové miesta: Kamenné more a Mamutí vodopád. Majú tam Tančiareň, ktorá je krásnym priestorom pre vytvorenie kruhu vnútri. Je tam pohodlné ubytovanie a dobrá vegetariánska strava. Dá sa tam vonku robiť oheň a je tam malebné hornaté prostredie. V meste je welness s liečivou vodou, v susedstve masážny salón a majiteľka penziónu spolu s personálom sú v rezonancii so Svetelnými kruhmi. Pozrite stránku: http://www.naslnecnejstrani.sk

Primárna sila Kundalini Adi Šakti: Dračia Energia v každom z nás sa bude radovať z nášho združenia a zo všetkého, čo tam spolu zažijeme. Ak si túto Energiu všímam a vyživujem ju, má neskutočný potenciál. Pokiaľ si v nastavení a v dostatočnom otvorení pre pretavenia svojho karbónového JA do kryštalického JA, tak Ťa táto výzva bez mihnutia oka osloví, zavolá a začlení do tohto kruhu. 

V priebehu tohto víkendu očakávaj procesy a techniky vonku v prírode aj vo vnútornom kruhu, ktoré podporujú:

 • radikálnu očistu od starých matríc, štítov a brnenia: odpustenie a prepustenie
 • nastavenie sa na priamy príjem zo Zdroja bez zbytočných šumov a premostení cez iných
 • naladenie vnútorného kompasu na smer a volanie svojho srdca
 • štedrý prístup ku všetkým súčastiam seba samej, či svetelným alebo tieňovým
 • láskyplné prijatie tejto dimenzie takej aká je a tým oslobodenie vlastnej kreativity
 • posilnenie intuície, telepatie, vizionárstva a spolupráce s Multidimenzionálnymi Energiami
 • pomenovanie a identifikácia nejasností vo svojom živote
 • zosadenie strachu z "oltára" svojho fungovania a slávnostná inaugurácia odvahy
 • "jeden za všetkých, všetci za jedného" je voľba bodhisattvov, t,j, dobrovoľníkov v službách Svetla pre Planétu Zem, ktorých poslaním "Dobrého pastiera" je priviesť všetky ovečky naspäť Domov
 • kmeňová rituálna súdržnosť, rozpoznanie sa navzájom a precítenie, že "tá druhá osoba som Ja"...vtedy príde úľava, že sa už nemusím pretvarovať, brániť a bojovať...naopak...otvoriť sa, uvoľniť sa a milovať, v čom spočíva najúčinnejšia ochrana: oslava bytia
 • zvýšenie kapacity vlastného vyžarovania a navrátenie sa do svojich komunít a domovov ako nosič Svetla, pohody a vibračnej frekvencie Lásky bez podmieňujúcej agendy
 • nastavenie sa na kvantový skok s nastávajúcim Slnovratom.

Moja úloha v tomto zoskupení nespočíva v pozícii učiteľa, gurua, terapeuta, kouča, atď. Prichádzam ako "dutá kosť" v jazyku Lakotov.  Prenos priamych skúseností z aplikácií Kundalini energie na praktický život vie radikálne zmeniť fungovanie v dennom živote. Vieš si ich prevziať ako inšpiráciu pre svoje vlastné spôsoby. Som jedna z nás a som nosič určitých darov. Jeden z nich je sila vytvárať bezpečný priestor pre procesy spojené s prebúdzaním Kundalini energie. Ďalší je v tom, že prirodzene prepájam učenia z mnohých tradícií a dimenzií Jednoty bytia a tým som poslom harmónie, ktorá je opakom súťaženia a rivality. Stav prijatia, relaxácie  a pozvoľného radostného plynutia je to, čo sa učím a cesta, po ktorej kráčam. Rada Vás na tomto kúsku cesty budem po nej sprevádzať ako nástroj Dračej Energie. Tá má nielen ohromnú silu Draka a rozmery v nekonečných dimenziách, ale dokáže byť aj veľmi prítulná, roztopašná, výživná, tvorivo materská, ustálená vo vnútornom pokoji, s vôňou Zeme, chuťou čerstvej Živej vody, dúškom sviežeho vzduchu, teplúčkom krbu domova a mágiou rozprávok ktoré sú prerozprávaním Pravdy Vekov pre nás, ktorí tak spontánne zabúdajú na úplnú jednoduchosť Bytia a radostného spôsobu žitia. 

Ideálne sa nastavme na čo najviac aktivít vonku v prírode s kundalini, pránickými, šamanskými a zemskými praktikami. Vo vnútornom kruhu Tančiarne si zase vieme hovkať, zdieľať, hodovať, oslavovať, vnoriť sa do Andrejovho gongového kúpeľa, alebo sa hrať, blázniť, tancovať, radovať...a možno aj smútiť, kvíliť, mudrovať, bubnovať, čarovať, liečiť sa a čudovať...Bubny, hrkálky a iné hudobné nástroje sú vítané. Tiež farbičky a skicáre, či iné formy kreatívneho sebavyjadrenia sa. Prírodné farby na tvár pre rituálne obrady tiež.

V rezonancii Sat Nam (Pravda/Vedomie je vo mne/Tebe a nosí moje/Tvoje meno) sa teším na spoločné spolutvorenie.

Jana Modrana/G-Bhai-K

English English Slovak Slovak