Drawing by Marcela Somolova

Jana

Narodila som sa v čase jednej z najväčšej povodne v histórii rieky Dunaja (link na Youtube video: https://youtu.be/-WHsFeCJXqg) Od bábätkovského veku som bola úzko prepojená s vodou, ktorú som vyhľadávala pri každej možnej príležitosti. Či už jazero môjho detstva v Senci, alebo rieka môjho rodného mesta Bratislava a neskôr Tichý oceán, ktorý ma odlákal z mojej rodnej hrudy slovenskej. Voda je živel môjho napojenia a vyváženia na našej modrej planéte Zem.

Cez modrého Ducha VODY prišlo aj moje meno Modrana, tá, ktorá prišla vyvážiť živly zvnútra von. To znamená, že cez prácu na svojich vlastných vnútorných svetoch pridám svojou troškou do Jednoty celku.

Meno sa objavilo cez Modrý Éter, do ktorého ma postupne voda uvádzala odvtedy, ako som sa postupne v matrixe tohto sveta cítila čoraz viac osamotená. Mama spomína ako som sa ako bábätko dokázala hodiny zhovárať so ševeliacimi listami stromov…ako ma nevedela vytiahnuť von z mojich detských vodných radovánok dovtedy kým som mala modré pery od podchladenia. To bola moja prirodzenosť, ktorú systém postupne preprogramovával na mestskú bytosť, ktorá sa utiekala do svojich snov a ostatnými neuchopiteľných vízií. Vo svojom skrytom vnútornom svete som si pestovala a vytvárala jazyk a spôsob napojenia na Modrých Duchov, ktorí majú v ľudských kultúrach rôzne označenia a mená.

Voľnosť a sloboda vyjadrovania vody a éteru ma vždy fascinovala a posilňovala v neslobode hmoty a spoločenského systému. Okolnosti, ktoré si moja duša zvolila pre túto Univerzitu života (rodičia ma očakávali ako chlapca, škola zo mňa chcela mať ateistu, lekári ma presviedčali o opaku toho, čo si moje telo žiadalo k optimálnemu zdraviu, atď) ma doviedli k vyhrotenému rozkolu medzi vonkajším a vnútorným svetom. Najprv som sa snažila bojovať a tvrdohlavo sa presadzovať.

Potom som si nasadila masku dobrého dievčatka a myslela som si, že tým získam vnútorné uspokojenie a harmonizáciu sveta okolo mňa.

Keď to nefungovalo a bola som už vo veku samostatnosti, začala som utekať, ale vždy si ma to našlo. Stávala sa zo mňa bytosť, ktorej vonkajšíie a vnútorné svety sa čoraz viac od seba odlišovali. To kulminovalo pôrodom môjho prvého syna, kedy sa Adi Šakti vo mne uvolnila z vnútornej klietky a zhmotnila akútny zápal štítnej žľazy. Bola to jedna z mojich “šamanských smrtí”, kedy moje telo malo namále, aby sa v ňom moja duša udržala. Nová dimenzia lásky k dieťaťu ma z ponoru do seba a sveta mačiek vysunula opäť do otvorenej konfrontácie s vonkajším svetom.

Počiatočné ustrnutie cez ochorenie štítnej žľazy (5. čakra ako vyjadrenie fyzickej bytosti cez živel éter), niekoľkonásobná smrť  môjho bodyguarda ega, presmerovanie mojej pozornosti zo svojho vnútorného dieťaťa na mojich dvoch milovaných synov, uspôsobili moje ohnivé marcové znamenie Barana ku Hadovi, v konštelácii ktorého som vstúpila na pozemskú púť v tomto tele. Postupné prirodzené nasmerovanie na liečiteľskú cestu ma cez transformácie rolí (právnička s ašpiráciou liečiť systém, žena a matka v rodinnej konštelácii, študentka  jogy, transpersonálnej psychológie, somatickej psychoterapie, šamanizmu a rôznych  modalít energetickej liečby) orientovali na vyjadrenia Vedomia v nás cez Kundalini.

Keď sa mi vynoril môj éterický učiteľ spodobnený ako Šiva v modrej podobe (vraj preto, že zhltol planetárne jedy, aby uchránil jej vody) začala som sa na prelome tohto tisícročia zvedomovať vo svojom poslaní, na ktoré som sem prišla. Radikálna zmena, ktorú som už raz zažila vo svojej tridsiatke (opustila som svoju rodnú krajinu, rodinu, priateľov, prácu, profesiu… a rodnú reč, kultúru, moje zabehané role nahradila statusom manželky, matky a novej občianky Kanady s novým jazykom vyjadrenia), vystriedala ďalšia v mojej štyridsiatke. Tá konečne začala približovať môj vnútorný svet s vonkajším.

Zhmotnenie mojej vízie jurty do podoby liečebného centra Anahata Yoga&Healing

Liečenie štítnej žľazy v peruánskej džungli kde som stretla Modrých Duchov v iných formách

Moje diplomy, tituly a certifikáty sa mi zdali smiešne oproti tej mase nepoznaného a neuchopiteľného, ktoré som vždy vnímala cez ponor do hĺbok vôd alebo vhľad do hviezdnej oblohy. Prepínanie cez formy vnímania boli moje nekonečné zábavy. Napríklad, či sú hviezdy na nebi telesá, alebo sú to otvory v tmavom závese oddelenia, cez ktoré presvecuje Večné Svetlo? Smútok z tohto oddelenia sa cez opakované nadšenia z napojenia zmenil na pasiu hráča, ktorého pokušenie je neustálou inklináciou mojej pozornosti. Kvantový princíp, “čo si všímam si všíma mňa”, mi nahromadil celú kolekciu priamych skúseností, s ktorými sa na tomto komunikačnom portáli chcem podeliť.

There is a light at the end of a tunnel/Nature pyramid in Slovakia

Pre toto Svetlo som sa vo svojej 50ke opäť vzdala všetkého vzácne nahromadeného. Moje deti vyleteli z hniezda a paralelne z rozmachom ich krídel som rozprestrela aj svoje. Odvtedy som na cestách nomáda, ktorý prináša Kruhy Svetla do rôznych komunít a zákutí tejto Planéty Zem.

Grandmother Ocean at Pacific Rim of Vancouver Island where I got lured in to Canada

Kruhy Znovuzrodenia vedené na Slovensku aj v Kanade
Kruhy prepájania sa na Predkov a paralelné svety

Ďakujem, že ste si ma všimli v širokých rozmeroch www.com. Nech táto iskrička záujmu a magnetickej spolurezonancie prinesie ďalší kúštik Svetla, cez ktoré Vedomie pradie nádheru Láskyplného bytia.

Moje jogové meno, Guru Bhai Kaur, v preklade znamená “brat alebo princezná” of Ultimate Kindness and Love. Táto výzva, ktorá od počiatku ohuruje a zastrašuje moje ego (všetkým označeniam sa tvrdohlavo a systematicky vyhýbam podobne ako dogmám) a na druhej strane je pohladkaním pre moju dušu. Keďže je to celé cesta a nie destinácia, každý deň je pre mňa darom približovania sa konečného k nekonečnému, nemožného k možnému a smrteľného k nesmrteľnému.

I love to walk the Labyrinth of this Life with other affinited souls

Deň môjho sveta začína ranným rituálom vody a končí sa večerným. Pomedzi to je snívanie denné a snívanie nočné. Tak ako som sem vošla cez povodeň, raz cez otvor v závese oddelenia odídem späť do večného svetla, ktoré nazývam Zdroj. Obom dimenziám Vedomia sa teším a učím sa ich oslavovať každým momentom bytia. K tejto oslave pozývam Teba, Vás a nás všetkých spolu ako súhvezdie Poslov Svetla, ktoré nazývam Tribe of Shiners.

Center of the Universe by Vidette Lake, BC

Meno Jana v sanskrite znamená “vessel” a s poslaním “prevozníka” medzi týmito svetmi sa hlásim k službám Matky Zeme a veľkej kozmickej Matky, Adi Šakti.

Bolivia Allkamari 2019

Ďakujem, mamička moja pozemská aj vesmírna, za môj život. Aj za to, že môžem a chcem … a za  neustálu podporu a navigáciu mojich Svetelných Sprievodcov.

Lantzville, BC 2022
Blink blink… 

Sat Nam, Namaste, Wahe Guru, All My Relations

Modrana Co-Creation to the benefit of All My Relations

Jana Modrana